Lüchttornfest in Greundiek, 13.05. 2017

 

Eben noch op dat Schoolfest von de Grundschool Steenkark – nomiddags op de Bühne von dat Lüchttornfest. Rechttiedig hett de Regen ophürt. De Lütt Platt AG Klass 1 un Klass 2 hebbt jümmer Leeder un dat lütte Theoterstück präsenteert. De Tokiekers hebbt mitsungen, tohüürt un klatscht. Alle wüürn fein toweg. Harr gor nich beter ween kunnt. Bit denn 2019.